Hilariuse Kool on loodud 2005 aastal lastevanemate soovil ja pakub põhiharidust nõustamiskomisjoni otsuse alusel toimetuleku- ja hooldusõppe õppekava järgi.

Koolis on epohhiõpe. Igal hommikul õpitakse üht õppeainet kahel esimesel koolitunnil 3-4 nädalat. Seejärel on käelise tegevuse, liikumise, muusika, eesti keele ning matemaatika tunnid. Selline kindel päeva- ja nädalarütm annab lastele turvatunde.

Oma töös õpilastega toetume waldorfpedagoogikale, mis toetab lapse igakülgset arengut ja lähtub inimese kasvamise ja arenemise seaduspärasustest. Õppimises kasutatakse palju kunstilist väljendust ja praktilisi tegevusi. Haaratud on õpilase mõte, tunne ja tahe.

Õpilased saavad osaleda tunnetus-teraapiatoas, kangastelgedel kududa, teha Saori loovkudumist, puutööd ja savitööd ning ujuda Sõle Spordikeskuses MyFitness AS treenerite juhendamisel.

Kuulume Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja Lasteaedade Ühendusse. Meie sõpruskooliks Eestis on Tartu Maarja kool. Oleme Eriolümpia Eesti ühenduse liige, mis on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele.

Hilariuse Kooli patrooniks on Hannes Hermaküla.