Haldusjärelevalvet kooli õppekasvatustegevuse üle teostab haridus-ja teadusministeerium.

Haridus- ja teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele haridus- ja teadusministeeriumi veebilehel.

Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda htmi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda htmi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee