Kooli õppemaks on 146,00 eurot kuus.

Õppemaksu tasutakse perioodil september- august (12 kuud). Õppemaks sisaldab õppetööks vajamineva inventari ja õppematerjalide kulu. Õppemaks ei sisalda koolitoitu, pikapäevarühma, huvitegevust.

Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. 

MTÜ üldkoosoleku otsusega 16.01.2024 nr 1-5/2 on õppemaks ALATES 01.09.2024 160 EUROT KUUS.