Kooli õppemaks on 146,00 eurot kuus. Õppemaksu tasutakse perioodil september- august(12 kuud). Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. Õppemaks sisaldab Õppetööks vajamineva inventari ja õppematerjalide kulu.