Psühholoog: Liis Müürsepp
E-mail: liis@hilarius.ee

Vastuvõtuaeg (eelneval kokkuleppel) teisipäeviti ja reedeti kell 8:30 – 14:00

Psühholoog kuulab, toetab ja nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid erinevate väikeste ja suurte murede korral, mis puudutavad õpilasi, näiteks:

  • koolieluga seotud probleemide lahendamisel (õppimine, suhted kaaslaste ja haridustöötajatega);
  • pingeliste olukordadega toimetulemisel (stress, muretsemine, hirmud, ärevus jms);
  • erinevate valikute ja otsuste tegemisel;
  • isikliku eluga seotud probleemide lahendamisel;
  • julgelt võib pöörduda ka siis, kui konkreetset muret polegi, vaid soovid lihtsalt kellegagi rääkida.

Koolipsühholoog ei mõista hukka ega kritiseeri, vaid toetab ja abistab.

Psühholoog nõustab ja toetab ka lapsevanemaid:

  • lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite selgitamisel;
  • lapse meeleolu võimalike põhjuste väljaselgitamisel;
  • sobivate kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel;
  • lapse ja koolikaaslaste vaheliste probleemide lahendamisel;
  • lapse ja/või lapsevanema ning haridustöötaja vaheliste suhetega toimetulekul.

Psühholoog konsulteerib ja toetab ka koolitöötajaid ja panustab sellesse, et kõik osapooled tunneksid ennast koolis hästi.

Psühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.

Psühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades info konfidentsiaalsuse.