Iga huviringis osaleva lapsevanemaga sõlmib kooli direktor lepingu. Õppemaks õppeaasta jooksul ei muutu. Puudumisi maha ei arvata. Huviringi tund kestab 45 minutit. Koolivaheaegadel huviringi ei toimu. Arved esitab kooli pidaja/raamatupidaja iga kuu alguses ja tõendi makstud arvete kohta õppeaasta lõpus. Tasutud ringitasud on tuludeklaratsioonis deklareeritavad koolituskuludena ning neile rakendub tulumaksutagastus.

Huviringid, mida pakume:

  • Suusatamine ja üldfüüsiline treening suurematele, juhendaja Marika Vakepea, 1x nädalas, tasuta
  • Keraamikaring, juhendaja Anita Haljak, 1x nädalas, kuutasu 35 eurot
  • Individuaalne klaveritund, juhendaja Merle Õismann.

Toetused huviringis õppivale lapsele:

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks. Toetusi on õigus taotleda kuni 350 eurot aastas lapse kohta.