Koolitervishoiuteenust osutab Koolitervishoid OÜ

Kooliõde: Rita Sepp
Tel: 53 47 09 27
E-mail: rtsepp@gmail.Com
Vastuvõtuaeg: neljapäeviti 9.00-11.00

​Koolitervishoiuteenuse käigus kogutud infoga saab tutvuda www.digilugu.ee