Kaitseressursside ametiga sõlmitud lepingu alusel töötab asendusteenistuja meie koolis 12 kuud.

Asendusteenistuja tööülesanded:

  1. Õpilaste toetamine, abistamine tunni ajal ja vahetunnis ning
    koolivälistel üritustel;
  2. vajadusel kooliruumide koristus- ja remonttöödes abistamine;
  3. lastelaagrites osalemine;
  4.  klasside ettevalmistamine, õppevahendite remont, hooldus.

2017/2018 õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat

2018/2019 õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat

2019/2020 õa töötas meie koolis 1 asendusteenistuja

2020/2021 õa a töötab meie koolis 1 asendusteenistuja

2021/2022 õa töötab meie koolis 1 asendusteenistuja

2022/2023 õa töötas meie koolis 2 asendusteenistujat

2023/2024 õa töötas meie koolis 1 asendusteenistuja

Asendusteenistuse kohta vaata infot siit.